Buf.no tilpasset XHTML- og CSS-standarden

19. mars 2001

Som du nå ser – og forhåpentlig setter pris på – har vi nå gitt www.buf.no en skikkelig ansiktsløftning. Ikke bare har vi endret og forbedret designet på alle sidene, vi har også sørget for å bringe sidene i overensstemmelse med den nye XHTML 1.0- og CSS-standarden. Det er denne overensstemmelsen som indikeres ved bildene:

W3C CSS logo

som du finner nederst på førstesiden.

XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) forener den idag så mye brukte HTML (Hypertext Markup Language) standarden og den opprinnelige XML (Extensible Markup Language) standarden. Dermed bringer XHTML dagens HTML-sprog også tilbake til sine røtter: nemlig å beskrive struktur og innhold uten hensyn til hvordan dette vises i brukernes nettlesere. XHTML-standarden gjør også web-sider generelt mer tilgjengelige og lesbare for forskjellige nettlesere.

CSS (Cascading Style Sheets) – på norsk: stilark – er en relativt ny standard som fremmer bestrebelsene på å adskille innhold fra layout i et web-side hierarki. Med CSS kan du lagre all layout-informasjonen i en separat tekstfil (stilark) som alle de vanlige web-sidene refererer til. Dermed er det mye enklere å forandre layouten i et web-hierarki enn tidligere: nå er det bare å endre stilarket for å endre layouten på alle de sidene som refererer til dette stilarket. CSS gjør det også mulig for Internett-brukere å benytte sine egne stilark for å lese web-sider.

Aktuelle lenker

Den offisielle XHTML 1.0 anbefalingen fra W3C: www.w3c.org/TR/xhtml1/
W3Cs CSS-sider: www.w3c.org/style/css

Siden opprettet: 19.03.01. Sist endret: 09.10.06 13:02.