ICPIC 10. internasjonale konferanse

31. mars 2001

ICPIC (The International Council for Philosophical Inquiry with Children – Det internasjonale rådet for filosofiske undersøkelser med barn) ble opprettet i 1985 i den hensikt å skape et internasjonalt nettverk for utviklingen av Filosofi med Barn (P4C) og andre tilnærminger til det å filosofere sammen med barn inspirert av det pionerarbeid som Matthew Lipman og hans kolleger i New Jersey har nedlagt.» (oversatt fra www.sapere.net)

Dette er den tiende gangen ICPIC avholder internasjonal konferanse. Disse holdes annethvert år og denne gangen er hovedtemaene:

Konferansen avholdes i Winchester, England – 12.-17. juli, 2001.

Siden opprettet: 31.03.01. Sist endret: 09.10.06 13:02.