Ariane B. Schjelderup ute med filosofibok for ungdom

20. april 2001

Nå skal endelig Arianes nye filosofibok for ungdom være å finne i bokhyllene. Den har blitt hetende

Filosofi – Sokrates, Platon og Aristoteles

og er gitt ut på Gyldendal Undervisning som en del av forlagets temabibliotek for skolen. Her et utdrag fra bokens vaskeseddel:

«Denne boken tar for seg antikkens tre store filosofer [...]. De mente at det finnes noe som er evig og uforanderlig, og ved å arbeide med filosofiske spørsmål kan vi nå frem til viten om dette. Deres tenkning tar utgangspunkt i spørsmål og tankeutfordringer som er like aktuelle idag som de var den gang. For eksempel spørsmålene om den verden vi lever i er den mest virkelige -- hvorfor menneskene ikke alltid gjør det som er rett – og hva det er som gjør at et lite frø kan utvikle seg til et stort tre.»

Ariane B. Schjelderup,
Filosofi – Sokrates, Platon og Aristoteles
Gyldendal Undervisning (Gyldendals Temabibliotek)
Oslo 2001
ISBN 82-05-28331-3
Innbundet, 62 sider

Siden opprettet: 02.04.01. Sist endret: 09.10.06 13:02.