Kurs for Alineforeningen

10. september 2001

Alineforeningen er en norsk forening for adoptiv- og fosterforeldre for barn hvis biologiske foreldre var rusmisbrukere på det tidspunkt da barnet ble unnfanget og frem til fødselen. Som følge av dette misbruket lider flere av disse barna av ulike psykiske og fysiske forstyrrelser, mer eller mindre alvorlige.

Sist helg arrangerte denne foreningen seminar hvor vi var invitert, både for å orientere foreldrene om filosofi for barn generelt, men også for å gjennomføre filosofiske samtaler med barna. Vi delte de tilstedeværende barna inn i to grupper: fra 5 til 8 år og fra 9 til 12 år – og hadde spennende samtaler blant annet om rettferdig fordeling og hvorvidt det var bra eller dårlig å være for snill.

Aktuelle lenker

Siden opprettet: 10.09.01. Sist endret: 09.10.06 13:02.