To-timers kurs for Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Oslo

23. oktober 2001

Historisk-filosofisk fakultet (HF) ved Universitetet i Oslo (UiO) ønsker å rekruttere flere studenter. En måte å gjøre dette på er å gå ut til elevene i 3. klasse på videregående skole, fortelle dem om de forskjellige fagene på HF og inspirere dem til å satse på en fremtid innen humaniora. Til å gjøre denne jobben etterlyste man 15 hovedfagsstudenter ved HF som kunne tenke seg å presentere faget sitt for elevene – og ha samtaler med dem med utgangspunkt i denne presentasjonen. Disse 15 skulle delta på et forberedelseskurs før de ble sendt ut på oppdrag.

I denne forbindelse (som en av flere kursledere) ble vi, dvs. Barne- og ungdomsfilosofene, invitert til å innvie hovedfagsstudentene i temaet filosofering med barn og ungdom – hvordan det kan gjøres og hva som kreves for å bli en god samtaleleder. Vi hadde to timer til rådighet og fikk dermed nevnt det viktigste om sokratisk holdning og metode samt gjennomført en filosofisk samtale med dem.

Spørsmålet gruppen valgte å samtale om var: er det noen vits å studere HF-fag? (sic!) I løpet av samtalen kom det bl.a. frem at selv om HF-fagene kanskje ikke var «nyttige» på samme måte som andre mer yrkesrettede fag (f.eks. medisin), så var de i seg selv mer meningsfulle og verdifulle enn alle andre fag. Det ble imidlertid også fremhevet at HF-fagene i dagens samfunn også kunne være «nyttige» i vanlig forstand, f.eks. er det idag mange humanister som blir ansatt i både offentlig og privat sektor.

Aktuelle lenker

Siden opprettet: 23.10.01. Sist endret: 09.10.06 13:02.