Sluttrapport fra filosofiprosjekt ved Norsk Telemuseum

26. november 2001

Tanken med å legge til rette for filosofiske samtaler i forbindelse med omvisning på museet var at elevene dermed skulle gis rom til å reflektere over temaer (fortrinnsvis) knyttet til kommunikasjon og teknologi for således selv å være med på å skape en mer helhetlig og overbyggende ramme rundt besøket. De filosofiske samtalene var ment som et fordypende supplement til omvisningene hvor fokuset for det meste ligger på kunnskapsformidling knyttet til selve utstillingen. I samtalene skulle vi med utgangspunkt i elevenes egne tanker forsøke å åpne opp for nye og dypere aspekter ved både kommunikasjon og teknologi – som jo er størrelser som de aller fleste av oss, såvel barn og voksne, i det daglige liv har en tendens til å ta for gitt. [...]

Aktuelle lenker

Siden opprettet: 26.11.01. Sist endret: 09.10.06 13:02.