Liza Haglund ute med filosofibok for barn

1. desember 2001

«Denne boken er en introduksjon til filosofisk tenkning for barn fra 11 år og oppover. Den er bygget opp rundt sentrale spørsmål som voksne filosofer har grunnet over i århundrer, f.eks: hva betyr ordene, hva er forskjellen på fakta og vurderinger, er det rettferdig at den som finner noe først beholder det? Filosofiske spørsmål er vanskelige å svare på, men de berører oss alle. Liza Haglund er en svensk filosof og pedagog som i denne boken har forsøkt å presentere disse spørsmålene med enkle grep og i fullt alvor for unge tenkere.»

 

Siden opprettet: 01.12.01. Sist endret: 09.10.06 13:02.