3-delt introduksjon til filosofering med barn

27. januar 2002

Dette introduksjonskurset er primært rettet mot lærere, men kan leses med fullt utbytte av enhver som er ute etter en kortfattet presentasjon av grunntanke og metode illustrert med konkrete eksempler. Kurset er altså delt inn i tre hoveddeler:

I første del omtaler vi begrepet undring og forskjellen mellom sokratisk holdning og sokratisk metode. Vi kommer også inn på filosofiens plass i skolen og forholdet til læreplanen (L97). Til slutt i denne delen gir vi et omriss av Lipmans tilnærming og hva han mener kan oppnås ved innføring av filosofi i skolen.

I annen del presenterer vi noen tips om hvordan den voksne kan forberede seg på sin rolle som samtaleleder i et filosofisk fellesskap av barn og unge. Denne delen støtter seg på kpt. 7 i boken Philosophy in the Classroom av Lipman, Sharp og Oscanyan fra 1980.

Tredje del er praktisk rettet. Her har vi med utgangspunkt i utdrag fra henholdsvis norrøn mytologi (skapelsesberetningen fra Voluspå) og Immanuel Kant (fra verket Hva er opplysning) laget spørsmål og oppgaver som den voksne kan bruke til å fordype seg i temaene. Vi har også forfattet en liten introdiksjonstekst til Kant for å gjøre sitatet mer tilgjengelig.

Gå til Introduksjon til filosofering med barn

Siden opprettet: 27.01.02. Sist endret: 09.10.06 13:02.