Dansk foreldreforening ønsker filosofi i skolen

15. april 2002

Den danske foreldreforeningen «Skole og Samfund» har i et tillegg til magasinet «Skolebørn» nylig sendt ut en kommentar der den redegjør for foreningens holdning til 6 aktuelle skolepolitiske spørsmål. Blant ønskene finner vi her filosofi som et fag i grunnskolen. Om denne saken har vi hentet følgende fra nettstedet www.uportalen.dk (understrekningene er våre):

 

Med en 9 år gammel folkeskolelov kommer der stadig flere meldinger fra politisk hold, som ønsker den ene eller den anden del af loven ændret. I denne indledende diskussion af mulige ændringer af Folkeskoleloven vil Skole og Samfund gerne lade sin stemme høre, hedder det indledningsvis i kommentaren.

Og derfor præsenteres altså foreningens holdning – eller ønsker – til 6 centrale temaer i debatten om Folkeskoleloven. Det gælder obligatorisk børnehaveklasse, mere undervisning, tilrettelæggelse af undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elev, enhed og sammenhæng i skoleforløbet, øget decentralisering i en fælles folkeskole – og filosofi som fag i folkeskolen.

Gode og bæredygtige fællesskaber bygger på en åben, fordomsfri dialog om værdier og livsstil, der udtrykker forståelse for hinandens måder at se og leve livet på – en konstruktiv talen sammen om grundlæggende livsvilkår med baggrund i kulturelle forskelle – det er filosofi, hedder det i oplægget.

Og indførelsen af faget filosofi skal ifølge Skole og Samfund styrke den enkelte elevs personlige udvikling i et værdimæssigt fællesskab, samtidig med at det forsøger at påvise og diskutere helhederne i skolens undervisning – og skabe større sammenhænge mellem de enkelte fag.

Filosofi er et fag, siger Skole og Samfund, der kan samle skolens aktiviteter i en meningsfuld helhed, der fremmer og motiverer elevernes forståelse og indsats for deres egen og kammeraternes skolegang. Samtidig er tanken, at det nye fag kan give plads til fordybelse, refleksion og undren i en skole, der er underlagt informationssamfundets hastighed og foranderlighed. Og styrke den enkelte elevs identitetsdannelse, medansvar og åbenhed.

Skole og Samfund understreger dog samtidig, at man fortsat ønsker at bibeholde kristendomskundskab som et fag i skolen. Det skal sikre, at eleverne bliver bevidste om afgørende hændelser i den tusindårige kristne kultur, som vi i Danmark er en del af – men der skal fortsat være fritagelse fra faget for de elever og forældre, der ønsker det.

Siden opprettet: 15.04.02. Sist endret: 09.10.06 13:02.