Filmen «You and I» på Internett

23. mai 2002

Mange av dere har sett filmen «Du og jeg» som Per Jespersen laget for noen år tilbake og som flere ganger har blitt vist ved møter og konferanser i Norge. Her ble vi kjent med 4 danske barn i 10-12 års alderen som uttalte seg dypt og tankevekkende om spørsmål som du'ets betydning for jeg'et (og omvendt), bevissthet og erkjennelse, liv og død, ansvar og etikk. Gjennom hele filmen lå Jespersen i bakgrunnen og stilte sporadiske oppfølgerspørsmål til barna.

Ifjor laget Per Jespersen en engelsk oppfølger til denne filmen. Her møter vi fire engelsktalende barn på samme alder som utveksler tanker om de samme komplekse, men samtidig meget rike og fascinerende spørsmålene. Denne filmen er nå tilgjengelig som streaming video! Hensynsfullt nok foreligger den i tre formater:

Du trenger Windows Media Player 7.1 (eller tilsvarende) for å se videoen.
Du kan laste ned Windows Media Player her.
Pers hjemmesider

Siden opprettet: 23.05.02. Sist endret: 09.10.06 13:02.