11. internasjonale ICPIC konferanse i Bulgaria, juni 2003

19. august 2002

ICPIC (International Council for Philosophical Inquiry with Children –internasjonalt råd for filosofiske undersøkelser med barn) avholder sin 11. konferanse i Varna, Bulgaria, fra 26.-30 juni 2003. Tema for konferansen denne gang er forholdet og dialogen mellom voksen og barn. På konferansen vil vi få møte 30 til 50 barn og ungdommer fra Rakovsky skolen i Varna, en skole som dekker både grunn- og videregående kurs og som har praktisert filosofi med barn (FmB) i snart ti år. En tredjedel av konferansen vil bli viet filosofiske samtaler i barnegrupper samt i grupper hvor det er like mange voksne som barn tilstede. Hovedinnlegg vil komme både fra barn og voksne.

Siden dette er en konferanse som går på tvers av generasjonene, oppfordres deltagerne til å ta med seg sine egne barn (hvis det passer)! Deltagere som bor i regionen oppfordres til å ta med grupper av skolebarn som kan være med og praktisere filosofi.

ønsker du å legge frem noe eller å lede en sesjon med et spesielt tema eller utgangspunkt, kan du sende et skriftlig forslag på 3-500 ord til en av de tillitsvalgte i ICPIC:

David Kennedy, President (USA)
Kennedyd@mail.montclair.edu

Beate Børresen, Vise-President (Norge)
Beate.Borresen@lu.hio.no

Cecilia Hornell, Sekretær (Sverige)
cecilia.hornell@riksteatern.com

Brynhildur Sigurdardottir, Regnskapsfører (Island)
brynhildurs@hotmail.com

Siden opprettet: 19.07.02. Sist endret: 09.10.06 13:02.