Barne- og ungdomsfilosofene starter nytt nettsted for hele grunnskolen

28. oktober 2002

BUF startet i 2002 Skoletorget, et nettsted for hele grunnskolen som tilbyr lærestoff i de seks basisfagene: norsk, engelsk, samfunnsfag, KRL, matematikk og natur- og miljøfag. Sidene blir pr. idag oppdatert med nytt lærestoff to til tre ganger i uken.

Alt lærestoff på Skoletorget ledsages av filosofiske spørsmål. Disse egner seg både som tankevekkere for elevene og som utgangspunkt for filosofiske samtaler i klassen. De filosofiske spørsmålene hjelper elevene til å bearbeide lærestoffet og sette nyvunnen kunnskap inn i nye sammenhenger. Ved å samtale skjerpes elevenes kritiske sans og de blir flinkere til å formulere seg, resonnere og kommunisere. De blir også vant til å lytte til andre før de gjør seg opp sin egen mening.

Ressurssider for lærere

På Skoletorget vil læreren finne informative fagtekster, oppgaver, klasseromsopplegg og ressurser samt filosofiske samtaleopplegg som de kan bruke i undervisningen. Alt lærestoff er utviklet i samsvar med læreplanen (L97), og alle tekster og undervisningsopplegg foreligger i utskriftsvennlig PDF-format.

Ressurssider for elever

For elevene finnes tekster og oppgaver av forskjellig innhold og utforming. Elevene kan også (etterhvert) høre en opplesning av hver enkelt tekst og til tekstene er det laget lese- og språkøvelser som løses direkte på nettet. Hver tekst er forsynt med «interaktive ordforklaringer» som underletter forståelsen og tilegnelsen av stoffet. Gjennom arbeid med disse utvider elevene ordforrådet og utvikler sin forståelse både av begrepene og den sammenhengen de opptrer i.

Hvem står bak Skoletorget

De første spadetak ble tatt i mars 2002 av øyvind Olsholt, BUF. På vårparten 2002 ble Ariane og Anne Schjelderup involvert og utpå høsten knyttet vi også til oss Jessica Ikin. Disse fire utgjør idag redaksjonen i Skoletorget. Etterhvert har også Tore Ferner og John Richard Sageng fra Filosofisk prosjektsenter kommet til.

Siden opprettet: 28.10.02. Sist endret: 09.10.06 13:02.