Andre prosjekter

Det sies gjerne at filosofien er en universell og generell disiplin, som representerer innsikter som med fordel kan anvendes innenfor andre felter. På denne siden finner du informasjon om våre samarbeidsprosjekter og engasjementer innenfor disse beslektede feltene.

Noen av våre oppdragsgivere:
Krealist.no, Ung kirkesang (Den norske kirke), Østfold kunstnersenter (Fredrikstad), ICPIC (International Council for Philosophical Inquiry with Children), Sola voksenopplæring, Modum Bad – Samlivssenteret, Friundervisningen, Eidsvoll 1814, Karrieresenteret (Universitetet i Oslo), Barnas Hus (Bergen), Alineforeningen, Human-Etisk forbund, Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn, Folkemuseet på Bygdøy


BUF bidrar på Krealist-kurs

Krealist-kurs er navnet på et tverrfaglig kurs som søker å stimulere barns kreative utfoldelse innenfor realfag, filosofi/tenkning, kunstneriske fag og entreprenørskap. På dette Krealist-kurset skal temaet vann studeres fra mangel vinkler: sammen med en biolog, en filosof (Øyvind Olsholt) og to musikere. Lørdagene 12. april 2008 var vi på Teknisk museum. Tirsdag 8. april 2008 gikk turen til Bekkelaget renseanlegg.


«På vandring gjennom livet»

Barne- og ungdomsfilosofene – i samarbeid med Ung kirkesang, Liturgisk senter og Pilegrimsprestene i Hamar og Nidaros – fikk i 2006 midler til gjennomføring av et 3-årig utviklingsprosjekt i Den norske kirke kalt På vandring gjennom livet. BUF leverer her kurs i filosofisk samtalemetode for voksenledere og ungdomsledere i Ung kirkesang, men også til andre organisasjoner i kirken. Prosjektet retter seg primært mot ungdom i alderen 12-18 år.


Filosoficafé: Hva er ondskap?

Filosof Øyvind Olsholt var invitert til Østfold Kunstnersenter i Fredrikstad den 6. februar 2008 for å snakke om temaet ondskap. Han valgte imidlertid å snakke bare i ca. 30 minutter. Deretter ble det 10 minutters tenkepause for publikum hvor de skulle komme opp med et svar på kveldens spørsmål. Etter dette ledet Olsholt filosofisk samtale med de over 100 fremmøtte. NRK Østfold var tilstede og laget et innslag på direkten.

Siden opprettet: 23.08.06. Sist endret: 08.02.13 13:18.