Skoletorget – et filosofisk nettsted for hele grunnskolen

Skoletorget er et nettsted for hele grunnskolen som tilbyr lærestoff i de seks basisfagene: norsk, engelsk, samfunnsfag, KRL, matematikk og natur- og miljøfag. Det meste av lærestoffet ledsages av filosofiske spørsmål. Disse spørsmålene egner seg både som tankevekkere for elevene og som utgangspunkt for kritiske og undersøkende samtaler i klassen. De filosofiske spørsmålene hjelper også elevene til å bearbeide lærestoffet og sette kunnskapen inn i nye sammenhenger. Ved å samtale rundt de filosofiske spørsmålene skjerpes elevenes kritiske sans og de blir flinkere til å formulere seg, resonnere og kommunisere. De blir dessuten vant til å lytte til andre før de gjør seg opp sin egen mening.

Hva inneholder Skoletorget?

Hvem står bak?

De første spadetak ble tatt i mars 2002 av Øyvind Olsholt i Barne- og ungdomsfilosofene ANS (BUF). BUF har arbeidet med barn, ungdom og filosofi siden 1997 og har også skrevet flere bøker om emnet. På vårparten 2002 ble Ariane og (senere) Anne Schjelderup involvert. Senere har Tore Ferner og Brigid McCauley kommet til. Disse fem utgjør idag redaksjonen i Skoletorget.

Den videre utvikling

Pr. idag er Skoletorgets ressurser fritt tilgjengelige for alle besøkende. Vi mottar imidlertid ikke offentlig støtte og har foreløbig heller ingen andre inntekter i forbindelse med Skoletorget, så vær forberedt på at videreutvikling og utbygging av nettstedet vil ta noe tid.

I 2004 planlegger vi overgang til ny publiseringsløsning. Idag publiserer vi statiske html-sider, noe som medfører stadig mindre oversikt over stoffmassen samt tidkrevende vedlikehold. Det nye systemet vil være database-basert og vil gjøre det redaksjonelle arbeidet mye enklere. I det nye systemet vil det også bli nye muligheter for involvering og integrering av de besøkende på Skoletorget.

Siden opprettet: 2005. Sist endret: 09.10.06 13:10.