Filosofisk konfirmasjon

Vi inviterer til konfirmasjonskurs i Oslo-området for ungdommer som ønsker å bli bedre kjent med seg selv gjennom møter med tenkere og ideer. Filosofisk samtale er en integrert del av kurset.

Filosofisk konfirmasjon er en forberedelse til voksenlivets krav om refleksjon og dømmekraft, og er en anledning for den enkelte ungdom til å undersøke sin egen eksistens gjennom en bevisstgjørende dannelsesreise i filosofiens historie.

I filosofisk konfirmasjon anser vi det som viktigere å hjelpe ungdommene til å forankre tenkning i eget liv og innenfor sin egen forståelseshorisont enn å teste i hvilken grad de tilegner seg og er istand til å reprodusere et lærestoff. Filosofisk konfirmasjon er slik sett en påbegynnelse eller videreføring av en modningsprosess.

Samtidig er det ingen motsetning her. Jo mer man engasjerer seg i disse problemstillingene, og ser hvilke konsekvenser de kan ha for ens egne holdninger og egen tenkning, jo klarere vil også det faglige innholdet fremstå.

Interessert?

Ring Ariane B. Schjelderup på 4666 4558.

Ofte stilte spørsmål

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen